Prodrive

2023 - heden, HR Business Partner a.i.

HR Business Partner a.i.

MSQ

2022, HR Manager

HR Manager

Jako

2020/2021, HR Business Partner a.i.

HR Business Partner a.i.

JDE

2019/2020, HR Business Partner a.i.

HR Business Partner a.i. Werkzaam in een allround HR adviesrol, voor de diverse stafafdelingen en de technische buitendienst van Jacobs Douwe Egberts Professional. Lid van het LT (lokale management team). Er lag een sterke focus op het uitrollen van een herstructurering, engagement, invoering van de WAB, performance management, duurzame inzetbaarheid en reductie van langdurig verzuim.

Vion

2018/2019, HR Manager a.i.

Werkzaam in een allround HR adviesrol voor de hele plant (varkensslachterij). Lid van het PT (plant team) en leidinggevend aan de HR assistant. Diverse onderwerpen zoals strategische personeelsplanning, management development, performance management en duurzame inzetbaarheid en leiderschap kwamen aan de orde.

Nutricia

2016/2017, HR Business Partner a.i.

Werkzaam in een all round HR adviesrol, voor de afdelingen Technical Organization en Supply Chain. Daarnaast lag er een sterke focus op (preventief) verzuim als onderdeel van duurzame inzetbaarheid, het beter onder de aandacht krijgen van HR bij het lijnmanagement en het coachen van de junior HR Business Partner.

Consolidated

2017, HR manager a.i.

Het sturen van het HR team, het rapporteren aan de Financieel Directeur, het adviseren en uitvoeren van ziekteverzuimbeleid, werving & selectie, vitaliteit op de werkvloer maar ook het optimaliseren van het ERP pakket met de bijbehorende digitaliseringsslag, het oppakken van lopende en nieuwe projecten (zoals duurzame inzetbaarheid en een MD-traject voor young professionals).

Fatboy

2016, HR manager

Deelname in het MT. De focus in deze functie lag op het herinrichten van de HR afdeling, werving & , het hervormen van de functionerings- en beoordelingscyclus met daaraan de bonusstructuur gekoppeld en het beter onder de aandacht krijgen van HR bij de afdelings- managers.

Only for men

2015, HR manager

Werkzaam in een all round HR adviesrol. De focus in deze functie lag op het aansturen van het HR team, (2 HR medewerkers en een stagiaire), het professionaliseren van de HR afdeling, het inbedden van de nieuwe wetgeving WWZ, het implementeren van AFAS, het trainen en coachen van de Store Managers, het inzetten van social media voor arbeidsmarkt- Communicatie en het sparring partner zijn voor de Retail manager.

Friesland Campina

2014, HR manager a.i.

Deelname in het LT (Locatie Team) van de kaasfabriek. De focus in deze functie lag op het vertalen van corporate HR beleid naar lokaal HR beleid, het uitvoeren van all round HR werkzaamheden, het beter onder de aandacht krijgen van HR bij het lijnmanagement en (mede-) verantwoordelijk zijn voor een cultuurveranderingsproject en een herstructureringsproject.

Nenko

2012/heden, HR adviseur a.i.

Op verzoek adviserend aan de directie op gebied van disfunctioneren, ontslag, verzuim. Daarnaast leidend geweest in het ontwikkelen van een beoordelingssystematiek.

Rrs

2012 en 2013/2014, HR adviseur a.i.

Werkzaam als HR adviseur in een brede HR adviesrol. De focus in deze functie lag op het onderhouden van de HR adviestaken gedurende het zwangerschapsverlof van de vaste HR adviseur, het ontwikkelen van een functiewaarderings- en salarishuis, en het verder uitbouwen van opleiding en training.

Bam

2011, HR manager a.i.

Deelname in het MT. De focus in deze functie lag op het onderhouden van de all round HR werkzaamheden van de vaste HR manager gedurende haar verlof en het vertalen van corporate beleid naar lokaal beleid onder andere op gebied van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Eurofins

2009 t/m 2011, HR officer

(Mede-) ontwikkelen en uitvoeren van het HR beleid, het coachen van leidinggevenden, het reorganiseren van verlieslatende afdelingen, het coördineren van opleidingen, het oppakken van trajecten rondom verzuim en disfunctioneren/ontslagzaken, fungeren als projectleider van een cultuurveranderingstraject, het (mede-) ontwikkelen en implementeren van een nieuw functiehuis en belonings- systeem, werving en selectie.

Koninklijke landmacht

2009/2014, Reservist

Reservist, 1e luitenant bij 1 CMI Commando van 2009 tot 2014. 1 CMI ondersteunt de militaire opdracht door coördinatie en samenwerking tussen de militaire commandant en de civiele actoren, waaronder de burgerbevolking en de plaatselijke autoriteiten, maar ook (inter)nationale en non-gouvernementele organisaties en instellingen (IO’s en NGO’s). Daarnaast betrokken geweest bij een overkoepelend HR project waarin ik een eigen deelproject leidde, te weten Matching en heb ik deelgenomen aan een van de werkgroepen van project Atlanta (grootschalig reorganisatieproject van Defensie).

Philips

2009, HR proj. manager a.i.

Waarnemen van de functie van HR Manager bij Lighting. Alle voorkomende operationele taken zoals werving en selectie, voorbereiden van de salarisronde, vraagbaak managers en administratief voorbereiden van een reorganisatieproces.

Desch plantpak

2008/2009, HR manager a.i.

Toegevoegd aan de afdeling HR met een sterke focus op verzuim, o.a. het verzorgen van een verzuimtraining aan midden management en het opzetten van verzuimbeleid, reglement en procedures.

Honig

2008, HR officer a.i.

Waarnemen van de functie van HR Officer. Alle voorkomende operationele taken als functioneringsproblematieken, ontslag, werving & selectie en projecten o.a. leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en opleidingsbeleid.

Yacht

2007 t/m 2009, Interim professional

Werkzaam voor de unit HRM. Opdrachten uitgevoerd voor Philips, Honig, Hans Anders en Desch Plantpak.

Hans Anders

2006/2007, Assistent regiomanager a.i.

Werkzaamheden zijn o.a. het mede opstellen, uitdragen en bewaken van de commerciële doelstellingen en aansturen van de vestigingsmanagers, bewaken en aftekenen van de garanties en openstaande posten, coördineren van de planning en klachtafhandeling. Mede verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële doelstellingen en efficiënt en effectief personeelsbeleid in de regio (circa 45 medewerkers).

Transavia

2003, Cabin Attendant

Werkzaamheden zijn het verzorgen van veiligheid en service aan boord van een toestel.